Wellcome

Warren Buffet từng nói Có 3 điều khiến ông trở nên giàu có nhất hành tinh

Warren Buffet từng nói: "Có 3 điều khiến ông trở nên giàu có nhất hành tinh:
1. Được sinh ra ở Mỹ, một quốc gia có nhiều cơ hội làm giàu
2. Ông có gen thông minh
3. Sức mạnh của lãi suất kép.
Cái 1 không
Cái 2 học theo người thông minh, làm theo
Cái 3 chắc chắn
Link tham tham gia Group :http://bit.ly/2WKoP50
Link tham khảo copy lệnh : http://bit.ly/2OJSW9F
See Translation
2020-08-09
0 Bình luận:

Bình luận

Tên *
Bình luận *