Wellcome

17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hiệp Quốc đến năm 2030

17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hiệp Quốc đến năm 2030:
1. Xoá nghèo
2. Xoá đói
3. Sức khoẻ tốt và hạnh phúc cho mọi người
4. Giáo dục chất lượng
5. Bình đẳng giới
6. Nước sạch và vệ sinh
7. Năng lượng sạch và giá hợp lý
8. Tăng trưởng kinh tế và việc làm bền vững
9. Công nghiệp, sáng tạo và hạ tầng
10. Giảm bất bình đẳng
11. Thành phố và cộng đồng bền vững
12. Tiêu dùng và sản xuất có trách nhiệm
13. Hành động bảo vệ khí hậu
14. Cuộc sống dưới nước
15. Cuộc sống trên mặt đất
16. Xã hội hoà bình
17. Quan hệ đối tác toàn cầu
Mình luôn nói với các bạn trong cty, để make this world a better place cần có những kế hoạch vĩ mô và những con người vĩ đại.
Nhưng cũng chỉ cần một hành động nhỏ của các bạn đã có thể change the world rồi, dù chỉ là ý thức phân loại rác, sử dụng organic chemical và một sự quan tâm nhỏ đến người bên cạnh...
Sáng kia nhận được một chậu cây nhỏ của cô bạn thời du học Singapore. For no reason, chẳng vì một dịp gì cả và hẵng hai chị em đã không nói chuyện với nhau nhiều năm. Cô chắc ko biết, đối với mình đó cũng là một hành động giúp mình cảm nhận she making this world a better place. ❤️?
2020-07-05
0 Bình luận:

Bình luận

Tên *
Bình luận *