Wellcome

THUẬN hôm nay khấn bình an lạy tâm lạc xốc trịnh trọng cây que buông xuống tấm thảm màu xám

THUẬN …
[hôm nay] khấn bình an. lạy tâm lạc. xốc trịnh trọng. cây que buông xuống tấm thảm màu xám. nét viết lạ lẫm. cầm lên đúng y vị trí theo ý trọng lực. nhìn kệ giải xăm bên trái: 14 hay 17, hay…
bối rối nên lấy cả hai tấm giải xăm, tuy vẫn cảm giác không cái nào thuộc về mình, chụp lại tấm tre, toan nhờ bác trực chùa ngày tết nhận dạng dùm nét số. chụp xong, tấm ảnh treo trước mắt, kiến bất kiến. nghiêng tầm nhìn một góc nhũn nhặn. con số hiện rõ 71. nhìn bên phải, mạnh dạn rút tấm xăm, an nhận. không nghi hoặc nữa. an lòng.
“khả súc khả trừ. phiến ngọc thốn châu. đình đình ẩn ẩn. tiền ngộ lương đồ.” người trên dặn: chu toàn việc nhỏ, thành tựu việc lớn. mình dặn mình: tích lũy tâm tư từ tốn, đá rắn mòn mịn bởi sức ảnh hưởng nhẹ tênh nhưng ròng rã…
bước xa, thuận lòng, nhìn rộng: nội tâm mình là thứ không gì và không ai có thể thay thế, chỉ được mình cho phép thừa kế.
Luu Dieu Van
2020-10-17
0 Bình luận:

Bình luận

Tên *
Bình luận *